Українська мова, література та перспективи українського націєтворення в епістолярній спадщині П.О.Куліша

Ескіз

Дата

2019

Автори

Єгоров, Владислав Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Серед спадщини знаного представника українофільського руху першої половини– середини XIX ст. одного з провідників Кирило-Мефодієвського товариства П.О. Куліша (1819–1897) значне місце займало висвітлення проблем пов’язаних з розвитком української державницької думки XIX ст. В його спадщині йшлося про майбутній розвиток українського народу, його культуру, ареал розселення та становлення української нації. Особливе значення з точки зору оцінки позицій П.О.Куліша з питань українського народу, його минулого та майбутнього має вже опублікована його чимала епістолярна спадщина 1840–1860-х рр.

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук і права, епістолярна спадщина П. О. Куліша, українська мова, українська література, націєтворення

Бібліографічний опис

Єгоров В. В. Українська мова, література та перспективи українського націєтворення в епістолярній спадщині П.О.Куліша / В. В. Єгоров // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 67 - 72. - Бібліогр. : 14 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset