Українська мова, література та перспективи українського націєтворення в епістолярній спадщині П.О.Куліша

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Серед спадщини знаного представника українофільського руху першої половини– середини XIX ст. одного з провідників Кирило-Мефодієвського товариства П.О. Куліша (1819–1897) значне місце займало висвітлення проблем пов’язаних з розвитком української державницької думки XIX ст. В його спадщині йшлося про майбутній розвиток українського народу, його культуру, ареал розселення та становлення української нації. Особливе значення з точки зору оцінки позицій П.О.Куліша з питань українського народу, його минулого та майбутнього має вже опублікована його чимала епістолярна спадщина 1840–1860-х рр.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук і права, епістолярна спадщина П. О. Куліша, українська мова, українська література, націєтворення
Бібліографічний опис
Єгоров В. В. Українська мова, література та перспективи українського націєтворення в епістолярній спадщині П.О.Куліша / В. В. Єгоров // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 67 - 72. - Бібліогр. : 14 назв.