Теоретична механіка. Кінематика : методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Котенко, Костянтин Едуардович
Лазарева, Марина Викторовна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять завдання до розрахунково-графічних і контрольних робіт з теоретичної механіки із розділу «Кінематика», приклади їх розв’язку, теоретичні відомості та методичні рекомендації до їх виконання. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
механіка теоретична, кінематика
Бібліографічний опис
Котенко К.Е. Теоретична механіка. Кінематика: методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт / К. Е. Котенко, М. В. Лазарева. − Київ: КНУБА, 2023. − 69 с.