Збір інформації про результати наукових досліджень українських вчених

Ескіз

Дата

2018

Автори

Андрашко, Юрій Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створення та наповнення бази даних інформацією про результати наукових досліджень українських науковців є актуальною задачею, розв’язання якої сприяє покращенню оцінювання результатів та управління науковою діяльністю. Розроблено методи збирання інформації про результати наукових досліджень із відкритих джерел інформації. Розглянуто використання цих методів на прикладі алгоритму збирання інформації про публікації певного науковця в наукометричній базі даних SCOPUS. Описано структуру мікросервісу збору інформації про результати наукових досліджень та API імпорту, які є складовими частинами інформаційно-аналітичної системи «База науковців України». Здійснено збір інформації про 221893 публікації та 1331938 цитувань українських науковців з різних відкритих джерел. Зібрана інформація є основою для подальших наукових досліджень науково-дослідної діяльності українських науковців.

Опис

Ключові слова

наукометрична база даних, карулер, парсинг, павук, база науковців України

Бібліографічний опис

Андрашко Ю. В. Збір інформації про результати наукових досліджень українських науковців / Ю. В. Андрашко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 163 - 171. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced