Обмін знаннями та комунікації в командах ІТ проєктів

Ескіз

Дата

2021

Автори

Концевий, В. В.
Войтенко, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Обмін знаннями та ефективні комунікації в програмних проєктах із застосуванням гнучкого підходу є одним з визначальних факторів їх успішності. Створення сприятливих умов до комунікацій, а в подальшому і до обміну знаннями, є одним із завдань успішної організації, що використовує гнучкий підхід в своїй діяльності. Оскільки так званим центром обміну знань в ІТ-проєктах є команда, тому слід зосередити увагу саме на комунікаціях між членами команди. Слід зазначити, що відповідно до дисципліни управління знаннями (knowledge management), обмін знаннями (knowledge sharing) менш орієнтований на технології в організації та більше пов’язаний із стосунками між членами команди, які сприяють обміну інформацією та навчанню.

Опис

Ключові слова

кафедра управління проектами, обмін знаннями, комунікації, ІТ проєкти

Бібліографічний опис

Концевий В. В. Обмін знаннями та комунікації в командах ІТ проєктів / В. В. Концевий, О. С. Войтенко // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ : КНУБА, 2021. – C. 184 - 189. – Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced