Еволюція просторової організації території Києва: проблеми методології прогнозування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Плешкановська, Алла Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Прогнозування та обґрунтування розвитку та перспективної просторової організації території містобудівних систем різного ієрархічного рівня є основним завданням містобудування [1, с. 35]. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» в якості основного виду містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, визначає генеральний план населеного пункту [2, ст. 17]. Основне креслення генерального плану є візуалізацією існуючої та перспективної просторової організації території населеного пункту.
Опис
Ключові слова
просторова організація території містобудівних систем, містобудівна діяльность, просторова організація території Києва, кафедра землевпорядкування та кадастру
Бібліографічний опис
Плешкановська А. М. Еволюція просторової організації території Києва: проблеми методології прогнозування / А. М. Плешкановська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 254 - 258. - Бібліогр. : 4 назви.