Особливості навчання фізики у будівельних вищих навчальних закладах.

Ескіз

Дата

2015

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр.

Анотація

Будівництво як галузь виробництва тісно пов'язана практично з усіма сферами діяльності людини. Стан будівельної галузі значною мірою впливає на рівень економіки країни в цілому, її обороноздатність. Ця особливість зумовлює потребу у великій кількості висококваліфікованих фахівців, попит на яких постійно зростає. Саме тому в умовах інтенсивного розвитку будівельної техніки, будівельних технологій і матеріалів ґрунтовна фундаментальна підготовка студентів будівельних університетів набуває ще більшого значення, визначає принципово нові підходи до професійної освіти, що зумовлює важливу особливість підготовки фахівців будівельної галузі з фізики.

Опис

Ключові слова

навчання фізики, навчання майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії

Бібліографічний опис

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset