Експериментально-аналітичні дослідження технічного стану залізничних протизсувних споруд під дією динамічних навантажень

Ескіз

Дата

2017

Автори

Калюх, Ю. І.
Дунін, В. А.
Берчун, Я. О.
Самойленко, С. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юстон

Анотація

Пропонується нова прикладна методика системного аналізу технічного стану залізничних протизсувних споруд (ЗПС). Методика включає наступні етапи: вібродинамічне обстеження ЗПС; побудову математичної та розрахункової моделей об’єкта дослідження; виконання розрахунків напружено-деформованого стану ЗПС за допомогою відомих програмних засобів будівельної механіки, які сертифіковані та використовуються в будівельній галузі України; порівняльний аналіз експериментальних та розрахункових даних; рекомендації щодо ремонту, відновлення (в разі потреби) та подальшої експлуатації. З’ясовано, що ЗПС в середній частині на час проведення віброметричних досліджень має зменшений показник жорсткості в горизонтальному напрямку. Це може бути спричинено як конструктивними особливостями ЗПС, так і внутрішніми дефектами, що накопичились за час експлуатації стінки. Максимальні зареєстровані амплітуди віброприскорень ЗПС при дії мікросейсмічних коливань і русі залізничних поїздів не перевищують по осі Х 0,25 см/с2, по осі Z – 0,8 см/с2. Міцність бетону відповідає класу В25. Для подальшої експлуатації необхідно ліквідувати наявні дефекти. Експериментально зареєстрована максимальна амплітуда поперечних коливань виникає при частоті 8 Гц. Різниця з розрахунковою частотою коливань становить 1,46 Гц, що відповідає відхиленню ~ 18%.

Опис

Ключові слова

системний аналіз, технічний стан, протизсувна споруда, неруйнівні методи, чисельне моделювання

Бібліографічний опис

Експериментально-аналітичні дослідження технічного стану залізничних протизсувних споруд під дією динамічних навантажень / Ю. І. Калюх, В. А. Дунін, Я. О. Берчун, С. М. Самойленко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інфрм. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2017. – Вип. 24. – С. 148-155. – Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced