Розвиток проблемних регіонів України в контексті регіонального розвитку тризму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Теодорович, Лариса Віталіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
На сьогоднішній день в Україні сформувались окремі проблемні – депресивні та слаборозвинуті території, що характеризуються сповільненням соціально-економічного розвитку. Це призводить до зростання безробіття, зниження рівня доходів та реального споживання місцевого населення, посилює соціальну нерівність між міським і сільським населенням, призводить до зменшенням кількості та густоти населення[1]. При виділенні проблемних регіонів використовують два основних підходи. Перший складається з оцінки ступеня кризової ситуації, виділяючи райони з глибоким постійним економічним занепадом, конфліктні території, регіони стихійних і техногенних катастроф. У другому підході виділяють головні об'єкти державної регіональної політики, наприклад, відсталі, прикордонні, старо-промислові регіони, райони нового освоєння.
Опис
Ключові слова
регіональний розвиток туризму, туризм, туристична діяльність
Бібліографічний опис
Теодорович Л. В. Розвиток проблемних регіонів України в контексті регіонального розвитку тризму / Л. В. Теодорович // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 165 - 169. - Бібліогр. : 5 назв.