Реінжиніринг бізнес-процесівяк спосіб удосконалення організації будівництва

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті наведено приклад використання реінжинірингу як інструменту для підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства. Доведено, що об'єднання функціональних потоків, скорочення документообігу призводить до скорочення термінів будівельних робіт, скорочення собівартості будівництва.
Опис
Ключові слова
контроль за наявністю дозволів (ліцензій), управління рухом,, складом та якістю трудових ресурсів, контроль за виконанням термінів будівництва, комплекс дій з уведення об’єкта в експлуатацію
Бібліографічний опис
Литвиненко О.В. Реінжиніринг бізнес-процесівяк спосіб удосконалення організації будівництва / О.В. Литвиненко // // Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. В.О. Плоский. - Київ, 2015. - №1. - С. 65-68. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання