Реінжиніринг бізнес-процесівяк спосіб удосконалення організації будівництва

Ескіз

Дата

2015

Автори

Литвиненко, О.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті наведено приклад використання реінжинірингу як інструменту для підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства. Доведено, що об'єднання функціональних потоків, скорочення документообігу призводить до скорочення термінів будівельних робіт, скорочення собівартості будівництва.

Опис

Ключові слова

контроль за наявністю дозволів (ліцензій), управління рухом,, складом та якістю трудових ресурсів, контроль за виконанням термінів будівництва, комплекс дій з уведення об’єкта в експлуатацію

Бібліографічний опис

Литвиненко О.В. Реінжиніринг бізнес-процесівяк спосіб удосконалення організації будівництва / О.В. Литвиненко // // Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. В.О. Плоский. - Київ, 2015. - №1. - С. 65-68. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset