Вип. 1

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Адаптація регламентів визначення витрат у сфері архітектури і будівництва європейського співтовариства до українських реалій
  (КНУБА, 2015) Товбич, В.В.
  Запропоновано шляхи приєднання України до Європейського інструментарію нормативного забезпечення в архітектурі та будівництві.
 • Документ
  Інструментальні обстеження. Міцність бетону. Розрив ланцюжку
  (КНУБА, 2015) Ярас, В.І.; Ловєйкін, С.О.
  Доводиться можливість застосування методу відриву зі сколюванням для побудови кореляційних залежностей всіх неруйнівних методів визначення міцності бетону. Наводяться методики побудови кореляційних залежностей.
 • Документ
  Совершенствование градостроительных норм украины по регулированию микроклимата в застройке городов
  (КНУБА, 2015) Витвицкая, Е.В.
  Содержанием этой работы является рассмотрение вопросов о необходимости совершенствования градостроительного нормирования Украины по регулированию микроклимата в застройке городов для обеспечения экономически обоснованных благоприятных условий проживания и повышения их энергоэффективности путем минимизации теплопотерь и теплопоступлений уже на раннем этапе проектирования: при выборе схемы застройки, степени ее раскрытия или замкнутости по различным направлениям и др.
 • Документ
  Досвід впровадження єврокодів в україні
  (КНУБА, 2015) Барзилович, Д.В.; Фаренюк, Г.Г.; Тарасюк, В.Г.; Бєлоконь, О.Л.
  Наведено основні положення щодо введення в дію та застосування національних стандартів, гармонізованих з Єврокодами, та Національних додатків до них в Україні
 • Документ
  Нормативно-методичне забезпечення підготовки та укладання договорів підряду в будівництві
  (КНУБА, 2015) Вахович, І.В.; Молодід, О.О.; Цифра, Т.Ю.; Лилов, О.В.
  Охарактеризовані особливості підготовки та укладання договорів підряду, що відображені в остаточній редакції ДСТУ А.3.1 «Настанова щодо складання (підготовки) договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт». Наведено склад і зміст договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт. Визначені напрямки розвитку нормативної бази з даного питання.
 • Документ
  Вдосконалення нормативної бази з питань організації будівництва
  (КНУБА, 2015) Галінський, О.М.; Садовський, В.І.; Пресич, О.М.; Мурасьова, О.В.
  Охарактеризовані основні зміни, що відбулись в новій редакції ДБН А.3.1-5 «Організація будівельного виробництва». Наведено склад та зміст проекту підготовчих робіт. Визначено напрямки розвитку нормативної бази організації будівництва.
 • Документ
  Перспективы нормирования естественного освещения промышленных зданий
  (КНУБА, 2015) Егорченков, В.А.
  В статье предлагаются ряд положений, при которых повысится эффективность систем освещения в промышленных зданиях. Это прежде всего переход к оценке условий освещения с использованием интегральных характеристик светового поля, тщательный учет преобладающего направления световых потоков, которые в значительной степени определяют условия зрительного восприятия, перенос расчетной точки из места расположения объекта наблюдения на зрачок глаза, а также время работы установки искусственного освещения определять на основе экспозиции природного освещения
 • Документ
  Гармонізація національного будівельного законодавства з європейськими нормами – досвід німеччини
  (КНУБА, 2015) Дубінін, Д.В.; Сурганова, А.І.
  У публікації досліджені особливості будівельного законодавства однієї з європейських країн, а саме – Німеччини. Розглянуто порядок використання національного будівельного законодавства та Єврокодів. Встановлено основні перспективи гармонізації німецьких будівельних норм із загальноєвропейськими.
 • Документ
  Метрологічна діяльність у будівництві
  (КНУБА, 2015) Григоровський, П.Є.; Косолап, Л.О.; Крошка, Ю.В.; Чуканова, Н.П.
  У статті розглянуто особливості метрологічної діяльності у сфері будівництва на основі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Зроблено висновок про необхідність розроблення комплексу документів для забезпечення метрологічної діяльності у будівництві.
 • Документ
  Розвиток нормативної бази з питань термомодернізації житлових будинків
  (КНУБА, 2015) Максимо, А.С.; Гутніченко, Т.П.
  Охарактеризовані основні положення ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків». Визначені напрями розвитку нормативної бази у цій сфері.
 • Документ
  Сучасний стан і тенденції нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в україні
  (КНУБА, 2015) Третяк, Ю.В.
  У статті виявлено існуючий стан і встановлено перспективні напрямки нормування параметрів складових архітектурного середовища пенітенціарних комплексів різних типів, а саме: територій ділянок, функціональних зон і блоків приміщень, окремих приміщень.
 • Документ
  Обов’язкові та добровільні вимоги до об’єктів будівництва
  (КНУБА, 2015) Омельяненко, М.В.
  Розглянуто підходи до визначення обов’язковості та добровільності вимог до проектування, будівництва та експлуатації об’єктів.
 • Документ
  Реінжиніринг бізнес-процесівяк спосіб удосконалення організації будівництва
  (КНУБА, 2015) Литвиненко, О.В.
  У статті наведено приклад використання реінжинірингу як інструменту для підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства. Доведено, що об'єднання функціональних потоків, скорочення документообігу призводить до скорочення термінів будівельних робіт, скорочення собівартості будівництва.
 • Документ
  Забезпечення безпеки експлуатації будівель та споруд
  (КНУБА, 2015) Чуканова, Н.П.; Галінський, О.М.; Садовський, В.І.
  Охарактеризованы основные положения проекта ДБН «Эксплуатационная пригодность зданий и сооружений. Основные положения». Определены направления дальнейшего развития нормативной базы в этой сфере
 • Документ
  Обоснование объемно-планировочных решений высотных зданий с точки зрения безопасного пребывания людей в них
  (КНУБА, 2015) Комяк, В.В.; Комяк, В.М.; Коссе, А.Г.; Соболь, А.Н.
  Предлагается подход к определению количества и размеров путей эвакуационного беспрепятственного движения людей для обоснования объемно-планировочных решений высотных зданий.
 • Документ
  К определению класса последствий отказа мостов
  (КНУБА, 2015) Лантух-Лященко, А.И.
  Стаття присвячена проблемі управління надійністю мостів протягом життєвого циклу. В якості інструменту управління безпекою виступає класифікація споруд за прогнозом збитку, викликаного можливим руйнуванням споруди.
 • Документ
  Вимоги норм єс – основа розроблення комплексу нормативних документів з природного та штучного освітлення
  (КНУБА, 2015) Сергейчук, О.В.
  В настоящее время завершается работа по разработке новой редакции ДБН В.2.5-28-2006 «Естественное и искусственное освещение». Однако это не решит проблему внедрения в проектную практику современных методов освещения помещений и территорий, гармонизации нашей нормативной базы с нормами ЕС. Нормы лишь устанавливают санитарно-гигиенические, экономические, эстетические требования к освещению, но не дают методик расчета и проектирования систем освещения. Поэтому неотложной задачей является разработка комплекса нормативных документов, который бы помимо ДБН включал стандарты на методы проектирования, расчета, монтажа и обслуживания систем естественного, совмещенного и искусственного освещения. Эти стандарты должны быть взаимосвязаны и учитывать большое влияние освещения на энергоэффективность зданий. Статья посвящена рассмотрению этого вопроса.
 • Документ
  Гармонізація нормативних документів україни з європейськими стосовно вимог до системних рішень гідроізоляції покрівель
  (КНУБА, 2015) Гетун, Г.В.; Лесько, І.М.
  У статті здійснено аналіз і пропозиції щодо актуалізації вимог до гідроізоляційних рулонних матеріалів у рамках української нормативної бази. Подані пропозиції створюють поле для проектування технічно та економічно раціональних системних рішень для покриттів будівель.