Питання модернізації та інновації професійної освіти

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Професійна освіта посідає вагоме місце у сфері освіти та сфері послуг. Вона надає прекрасні можливості для підготовки майбутніх фахівців за своєю спеціалізацією, розкриває їм загальне розуміння тих чи інших потреб на сучасному ринку праці. Але через швидку глобалізацію та трансформацію освітніх процесів, з’являються нові бар’єри, що унеможливлюють продуктивну підготовку нових спеціалістів, готових пристосовуватися до нових умов праці. Це пояснюється неправильною постановкою пріоритетів, щодо надання інформації вихованцям «Професійної освіти». Враховуються лише загальні потреби та підготовка, при цьому майже ігноруються нові, ще невивчені підходи викладання певних матеріалів, через нестачу висококласної підготовки та застарілих умов навчання.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, модернізація професійної освіти, інновації професійної освіти
Бібліографічний опис
Калениченко Р. А. Питання модернізації та інновації професійної освіти / Р. А. Калениченко, О. П. Луценко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 115 – 120. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 5 назв.