Методичні предиктори референтної моделі оцінки потенціалу розвитку в умовах економічної нестабільності

Ескіз

Дата

2019

Автори

Некрутенко, Оксана Вячеславівна
Лугіна, Тетяна Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Діяльність великих промислових підприємств охоплює багато сфер, що взаємодіють як єдиний збалансований організм. Одночасно, на одному підприємстві може відбуватись впровадження проектів розвитку в виробничій сфері, реалізація антикризових заходів в фінансовій сфері, підтримання поточного рівня діяльності в кадровій сфері та ін. Різноманітність завдань, що ставляться перед керівниками окремих підрозділів промислового підприємства обумовлює виникнення такої проблеми як оптимальний розподіл ризику при впровадженні чи реалізації тих чи інших проектів стратегічного або антикризового характеру. Вирішення такого завдання з оптимізації ризиків зводиться до пошуку найоптимальнішого набору управлінських рішень з керування ризиками. Можна виділити найбільш поширені види таких рішень на стратегічному рівні: відмова від ризику; зниження ризику; передача ризику стороннім організаціям; прийняття ризику

Опис

Ключові слова

промислове підприємство, управління ризиками промислового підприємства, стратегія розвитку промислового підприємства, система оцінювання ризиків

Бібліографічний опис

Некрутенко О. В. Методичні предиктори референтної моделі оцінки потенціалу розвитку в умовах економічної нестабільності / О. В. Некрутенко, Т. С. Лугіна // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 року. - С. 134 - 140. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset