Культурна децентралізація як складова нової регіональної політики

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Сьогодні процес децентралізації влади, започаткований на принципах Європейської хартії місцевого самоврядування, – одне із стратегічних завдань розвитку України як демократичної держави. Досягнення таких завдань можливе за умови проведення окремих секторальних реформ, оскільки кожне завдання вимагає зміни в змісті роботи не лише органів місцевого самоврядування, а й значної кількості місцевих органів виконавчої влади. До числа секторів, які обов’язково попадають під вплив реформи децентралізації в Україні, належить і культура.
Опис
Ключові слова
регіональна політика, культурна децентралізація, сфера культури
Бібліографічний опис
Федулова Л. І. Культурна децентралізація як складова нової регіональної політики / Л. І. Федулова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 110 - 114. - Бібліогр. : 4 назви.