Чинники гальмування розвитку Запорізького регіону

Ескіз

Дата

2019

Автори

Малишева, Юлія Олександрівна
Банах, Андрій Вікторович
Арутюнян, Ірина Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Головний індикатор розвитку регіону – функціонуюче будівництво, до якого залучається багато суміжних галузей економіки: металургійна промисловість, підприємства будівельних матеріалів і виробів, парки будівельної і спеціальної техніки, архітектурні та проектно-конструкторські організації тощо. Також будівництво підвищує показники зайнятості робочої сили, що веде до поліпшення ситуації у соціальній сфері [1, с. 86]. Специфіка Запорізького регіону полягає в наявності декількох чинників, що перешкоджають пожвавленню розвитку будівельної галузі.

Опис

Ключові слова

індикатор розвитку регіону, гальмування розвитку регіону

Бібліографічний опис

Малишева Ю. О. Чинники гальмування розвитку Запорізького регіону / Ю. О. Малишева, А. В. Банах, І. А. Арутюнян // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 265 - 268. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced