Чинники гальмування розвитку Запорізького регіону

Анотація
Головний індикатор розвитку регіону – функціонуюче будівництво, до якого залучається багато суміжних галузей економіки: металургійна промисловість, підприємства будівельних матеріалів і виробів, парки будівельної і спеціальної техніки, архітектурні та проектно-конструкторські організації тощо. Також будівництво підвищує показники зайнятості робочої сили, що веде до поліпшення ситуації у соціальній сфері [1, с. 86]. Специфіка Запорізького регіону полягає в наявності декількох чинників, що перешкоджають пожвавленню розвитку будівельної галузі.
Опис
Ключові слова
індикатор розвитку регіону, гальмування розвитку регіону
Бібліографічний опис
Малишева Ю. О. Чинники гальмування розвитку Запорізького регіону / Ю. О. Малишева, А. В. Банах, І. А. Арутюнян // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 265 - 268. - Бібліогр. : 4 назви.