Елементи антикризового управління будівельною галуззю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Пристайко, Валерій Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівельний ринок є сьогодні важливою складовою суспільного виробництва і одним із важливих елементів у системі забезпечення належного рівня якості життя людей і прискорення розвитку багатьох сфер матеріального виробництва. Результатом діяльності будівельної галузі є здані в експлуатацію нові основні засоби виробничого та невиробничого призначення. Крім цього, галузь здійснює їх реконструкцію та технічне переоснащення. Таким чином, основним завданням будівельної сфери є розширене відтворення та оновлення основних засобів країни. Виконуючи це завдання, галузь реалізує, втілює у життя інвестиції у всіх сферах національної економіки, тому її можна вважати інвестиційною галуззю, що виконує функцію локомотива в економіці країни
Опис
Ключові слова
антикризове управління, заходи антикризової політики держави, будівельна галузь
Бібліографічний опис
Пристайко В. В. Елементи антикризового управління будівельною галуззю / В. В. Пристайко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць: в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль: Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 року. - С. 163 - 166. - Бібліогр. : 4 назви.