Роль і значення виставкових заходів для підприємств сфери туризму

Ескіз

Дата

2019

Автори

Габа, Мирослава Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

У маркетинговій діяльності туристичного підприємства особливе значення має популяризація галузі (зокрема її представників, продукції, послуг) через виставково-ярмаркові заходи. Вони надають туристичному підприємству великі можливості одночасного розповсюдження і отримання широкого спектру економічної, організаційної, технічної, комерційної інформації за відносно низьких витрат.

Опис

Ключові слова

виставково-ярмаркові заходи, туризм, виставки, індустрія туризму

Бібліографічний опис

Габа М. І. Роль і значення виставкових заходів для підприємств сфери туризму / М. І. Габа // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 129 - 131. - Бібліогр. : 1 назва.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset