Інформаційний шум в комунікаціях фахівців будівельної логістики і підходи до його мінімізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Івко, Андрій Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сформульовано задачі системи комунікації учасників проекту створення логістичних центрів будівельних компаній. Ключовою задачею виділено мінімізацію комунікаційних бар’єрів. Сформульовано чотири типи комунікаційних бар’єрів – психологічні бар’єри, множинна семантика, ієрархічні бар’єри, інформаційний шум. Кожен з типів комунікаційних бар’єрів коротко охарактеризовано. Надано визначення інформаційного шуму. Запропоновано систему класифікації інформаційного шуму. Виділено десять ознак класифікації. Сформульовано передумови виникнення інформаційного шуму в проекті створення логістичного центру будівельної компанії. Виділено основні інформаційні шуми. Запропоновано модель інформаційного шуму в цьому проекті. Проаналізовано методи мінімізації інформаційного шуму. Запропоновано метод дезінтеграції інформаційного шуму. Сформульовано перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
Опис
Ключові слова
логістичний центр, комунікації, комунікаційні бар’єри, інформаційний шум
Бібліографічний опис
Івко А. В. Інформаційний шум в комунікаціях фахівців будівельної логістики і підходи до його мінімізації / А. В. Івко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 40 - 45. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання