Регіональні особливості розвитку дитячого туризму

Ескіз

Дата

2019

Автори

Жученко, Валентина Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Дитячий туризм - вид туризму, що спрямований на задоволення дозвілля дітей. До основних суспільних функцій дитячого туризму можна віднести: рекреаційну або оздоровчу, результатом якої є підвищення ефективності навчально-виховного процесу дітей; соціокультурну - туризм допомагає повноцінно використати вільний час дитини, розширити її кругозір, поєднати активний відпочинок з пізнанням світу; виховну - моральне виховання (формування поваги дитини до своїх однолітків, інших людей, довкілля), естетичну (прищеплення дитині любові до культури свого народу та поваги до мистецтва інших народів) і фізичне виховання (орієнтація підростаючого покоління на здоровий спосіб життя, формування активної життєвої позиції).

Опис

Ключові слова

дитячий туризм, комерційна сфера

Бібліографічний опис

Жученко В. Г. Регіональні особливості розвитку дитячого туризму / В. Г. Жученко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 138 - 141. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset