Проблема гарантій забезпечення інтересів громад, що увійшли до об’єднаних територіальних громад

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ярощук, Інна Володимирівна
Харченко, Руслана Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Фахівці з муніципального права України недостатньо приділяють увагу питанням нормативної регламентації розробки та прийняття статутів територіальних громад українських міст. Тому при дослідженні застосовано загальні напрацювання щодо статутів територіальних громад, найбільш сучасними з яких є розробки Н. В. Мішиної щодо стану та перспектив муніципальної реформи та конституційної регламентації місцевого самоврядування [2]. І. В. Ідесіс досліджено проблемні питання прийняття та реєстрації статутів територіальних громад в Україні [3], О. В. Батановим та І. О. Зайцевою – напрями вдосконалення статутної нормо творчості: процедура розробки та прийняття статуту територіальної громади та концептуальні проблеми статутної нормо творчості у місцевому самоврядуванні [4-5].

Опис

Ключові слова

об’єднана територіальна громада, кафедра політичних наук і права

Бібліографічний опис

Ярощук І. В. Проблема гарантій забезпечення інтересів громад, що увійшли до об’єднаних територіальних громад / І. В. Ярощук, Р. О. Харченко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 153 - 158. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced