Проблема гарантій забезпечення інтересів громад, що увійшли до об’єднаних територіальних громад

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Фахівці з муніципального права України недостатньо приділяють увагу питанням нормативної регламентації розробки та прийняття статутів територіальних громад українських міст. Тому при дослідженні застосовано загальні напрацювання щодо статутів територіальних громад, найбільш сучасними з яких є розробки Н. В. Мішиної щодо стану та перспектив муніципальної реформи та конституційної регламентації місцевого самоврядування [2]. І. В. Ідесіс досліджено проблемні питання прийняття та реєстрації статутів територіальних громад в Україні [3], О. В. Батановим та І. О. Зайцевою – напрями вдосконалення статутної нормо творчості: процедура розробки та прийняття статуту територіальної громади та концептуальні проблеми статутної нормо творчості у місцевому самоврядуванні [4-5].
Опис
Ключові слова
об’єднана територіальна громада, кафедра політичних наук і права
Бібліографічний опис
Ярощук І. В. Проблема гарантій забезпечення інтересів громад, що увійшли до об’єднаних територіальних громад / І. В. Ярощук, Р. О. Харченко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 153 - 158. - Бібліогр. : 8 назв.