Побудова «реальної» моделі інноваційного підприємства: методологічний та структурно- функціональний аспект

Ескіз

Дата

2019

Автори

Трач, Роман Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Узагальнююча більшість реальних систем, що існують і розвиваються, – це відкриті самоорганізовані системи. Щоб систему можна було розглядати як самоорганізовану, вона повинна мати як мінімум такі характеристики: 1. Система повинна бути термодинамічно відкритою; 2. Системи, що самоорганізуються, описуються динамічними нелінійними рівняннями; 3. Мають місце відхилення значень системи від рівноваги; 4. Процеси в системі повинні відбуватися кооперативно, взаємопов’язано.

Опис

Ключові слова

інноваційне підприємство, система, синергетика

Бібліографічний опис

Трач Р. В. Побудова «реальної» моделі інноваційного підприємства: методологічний та структурно- функціональний аспект / Р. В. Трач // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 92 - 95. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset