Соціокультурні фактори розвитку регіональної ідентичності

Ескіз

Дата

2019

Автори

Саракун, Лариса Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Ускладнення соціальної, економічної, політичної, культурної сфер суспільства створює безліч перспектив, життєвих моделей, стратегій і перетворює питання вибору з цієї різноманітності в проблему. У цьому контексті вибір факторів, що впливають на формування регіональної ідентичності, може розглядатися як подолання суперечності між прагненням зберегти цілісність і різноманітністю в часі та просторі. У соціально-філософському аналізі регіони ми розглядаємо як соціально-просторові одиниці, яким властива регіональна самобутність та самосвідомість, соціальні потреби та інтереси. Зауважимо, що здебільшого, вони прагнуть виступати в якості суб’єктів економічного та соціально-політичного процесу, що призводить до відповідних змін територіального простору. Таким чином, набуває неабиякої соціально- філософської значущості та актуальності проблема вибору оптимальної моделі територіального розвитку України, спрямованої на формування спільної національної ідентичності, консолідацію соціуму, державне будівництво шляхом міжрегіональної інтеграції з урахуванням інтересів всіх регіонів сучасної України.

Опис

Ключові слова

регіональна ідентичність, інформаційний простір

Бібліографічний опис

Саракун Л. П. Соціокультурні фактори розвитку регіональної ідентичності / Л. П. Саракун // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 38 - 41. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset