До питання про здійснення прав на землі громадської забудови

Ескіз

Дата

2017

Автори

Федчишин, Дмитро Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В умовах формування демократичної правової держави Україна актуалізуються питання здійснення прав на землі відповідно до чинного земельного законодавства, оскільки у зв’язку з його постійним реформуванням наукові дослідження даної проблематики швидко застарівають та потребують врахування особливостей земельно-правової доктрини.

Опис

Ключові слова

Земельний кодекс України, право на землю, громадська забудова, нормативно-правові акти

Бібліографічний опис

Федчишин Д. В. До питання про здійснення прав на землі громадської забудови / Д. В. Федчишин // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ : Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017р. - С. 177 - 180. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset