Випробування центрально-стиснутої колони, виконаної з тонкостінних гнутих профілів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Глітін, Олександр
Радецький, Сергій
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Зменшення витрат сталі в будівництві досягається шляхом застосування тонкостінних стержневих конструкцій. Зокрема, провідне місце серед них посідають холодногнуті профілі. Використання їх в елементах конструкцій будівель замість гарячекатаних, дозволяє економити близько 10% сталі та значною мірою знизити трудомісткість виготовлення і монтажу. Reducing steel consumption in construction is achieved by applying thin-walled rod structures. In particular, leading place among them occupy cold profiles. Using them in building elements instead of hot-rolled, saves about 10% of steel and significantly reduces the complexity of manufacture and installation.
Опис
Ключові слова
кафедра металевих і дерев'яних конструкцій, випробування центрально-стиснутої колони, колона з тонкостінних гнутих профілів, experimental research of a central-compressed column, column made of thin-walled bending profiles
Бібліографічний опис
Глітін О. Випробування центрально-стиснутої колони, виконаної з тонкостінних гнутих профілів / О. Глітін, С. Радецький // Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції : ІІІ науково-практична конференція : робоча програма та тези доповідей, Київ, 22 - 23 квітня 2021 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. − Київ : КНУБА, 2021. – С. 39 - 40. - Бібліогр. : 2 назви. - (Присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС).