Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено концептуальну модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту. Розглянуто принципи формування креативного потенціалу колективу. Визначено поняття латерального мислення та його роль у формуванні креативного потенціалу команди. Досліджено поняття компетентності, її складові та взаємозв’язок між ними, а також їх вплив на формування креативного потенціалу команди проекту.
Опис
Ключові слова
креативний потенціал, компетентність, компетенція, концептуальна модель, латеральне мислення, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Войтушенко А. А. Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту / А. А. Войтушенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 31 - 36. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання