Причини та методи вдосконалення житлових територій міста Одеса з метою гуманізації та забезпечення сталого розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються основні фактори, що впливають на стан і обумовлюють проблеми розвитку житлових територій різних типів в місті Одеса та варіанти перетворення житлового середовища.
Опис
Ключові слова
містобудівні умови, сельбищні території, історико-архітектурний заповідник, гуманізація, житлове середовище, культурно-побутове обслуговування, градостроительные условия, селитебные территории, историко-архитектурный заповедник, гуманизация, жилая среда, культурно-бытовое обслуживание, town-planning conditions, residential areas, historical and architectural reserve, humanization, living environment, cultural and consumer services
Бібліографічний опис
Топал С. С. Принципи та методи вдосконалення житлових територій міста Одеса з метою гуманізації та забезпечення сталого розвитку / С. С. Топал // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 562-567. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання