Вип. 68

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/206

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 84
 • Документ
  Використання Arcgis server для ведення бази даних геолого-геофізичної інформаціїї НАК "Нафтогаз України"
  (КНУБА, 2018) Галюк, С. М.; Фенота, П. О.; Коваль, А. М.
  Подано короткий огляд історії розвитку та поточного стану програмно-технічного забезпечення ведення Бази даних геолого-геофізичної інформації НАК "Нафтогаз України" за допомогою програмних засобів геоінформаційних систем та систем керування базами даних. Описано практичні приклади використання геоінформаційної системи ESRI ArcGIS для ведення баз геоданих та поєднання просторових та реляційних табличних даних для вирішення завдань кращого картографування та управління базами даних.
 • Документ
  Моделювання даних з просторово-часовим розподілом для потреб прийняття рішень
  (КНУБА, 2018) Путренко, В. В.; Назаренко, С. Ю.; Пашинська, Н. М.
  Запропоновано наукові та практичні засади аналізу даних за допомогою методології побудови просторово-часового кубу, як один із видів інтелектуального аналізу даних з просторово-часовим розподілом. Використання даного методу на прикладі аналізу інформації від абонентів однієї з великих телекомунікаційних мереж мобільного оператора дозволяє проводити статистичний аналіз та виявляти статистично значущі просторово-часові кластери у даних, що може бути використано під час структурування даних з метою забезпечення безпеки та швидкого реагування на небезпечні ситуації.
 • Документ
  Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування
  (КНУБА, 2018) Лященко, А. А.; Нудельман, Володимир Ілліч
  Проведено класифікацію наборів геопросторових даних, які створюються в складі документації просторового планування. Розглянуто принципи та методологія стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування та містобудівного кадастру на основі використання міжнародних базових стандартів серії ISO 19100 Географічна інформація / Геоматика.
 • Документ
  Створення мобільної автоматизованої системи збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу для вирішення завдань національної безпеки і оборони
  (КНУБА, 2018) Подліпаєв, В. О.; Шумейко, В. О.; Атрасевич, О. В.
  можуть спричинити загрозу державі та життю населенню. Сучасні інформаційні системи дозволяють скоротити час прийняття рішення, а використання технологій геопросторового аналізу моделювати загрози у просторі. В даній статті розглянуто вимоги до автоматизованих систем управління та показано роль мобільних автоматизованих систем (комплексів) збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу.
 • Документ
  Використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI
  (КНУБА, 2018) Карпінський, Ю. О.; Нудельман, Володимир Ілліч
  Викладено результати досліджень і розробок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI, виконаних у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії. Зазначається, що ці додатки в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS дозволяють значно автоматизувати процес оброблення даних та забезпечують ефективне використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 і включають: файл опису системи координат УСК-2000 засобами ArcGIS в форматі .prj; трансформаційне поле в форматі NTv-2 для забезпечення трансформування координат з системи координат СК-42/СК-63 в систему координат УСК-2000 та ;трансформаційне поле та функції перерахунку нормальних висот Балтійської системи висот 1977 року у геодезичні висоти в системі координат WGS-84 в прямому та зворотному напрямках з використанням цифрової моделі квазігеоїду.
 • Документ
  Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС
  (КНУБА, 2018) Карпінський, Ю. О.; Кінь, Д. О.
  Досліджено методи та можливості визначення територій площ територій на еліпсоїді стандартними методами в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS for Desktop by ESRI. Встановлено, що стандартними засобами геоінформаційної системи ArcGIS визначення площ територій здійснюється за формулами Гаусса на площині без врахування картографічних проекцій та кривизни Землі.
 • Документ
  Способи регулювання та вдосконалення безпеки пішохідного руху у містах
  (КНУБА, 2018) Петруня, Ольга Миколаївна
  Розглянуто поняття вулично-дорожня мережа міста. Визначені показники оцінки якості функціонування ВДМ Виділені заходи підвищення безпеки пішохідного руху в містах України.
 • Документ
  Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних
  (КНУБА, 2018) Карпінський, Ю. О.; Лазоренко-Гевель, Надія Юріївна
  Підкреслено невідповідність діючої Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 в сферах застосування топографічних планів сучасному рівню розвитку геоінформаційних технологій, стратегії розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, рівню розвитку галузей економіки. Проаналізовано сфери застосування базових наборів геопросторових даних у вигляді великомасштабних топографічних планів відповідно до чинного законодавства України в різних секторах економіки для визначення основних замовників на цю геоінформаційну продукцію. Запропоновано внесення змін до діючої Інструкції в пункт застосування топографічних планів відповідно до чинного законодавства та потреб економіки.
 • Документ
  Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі
  (КНУБА, 2018) Гуцул, Т. В.
  Розглянуто результати апробації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації для планування потоків транспортної мережі на різній за природними умовами та складністю місцевості в розрізі адміністративних районів Чернівецької області. Проведено оцінку часової та просторової складності означеного методу для розв’язання задач різної розмірності та перешкод в них. З’ясовано умови не виявлення населених пунктів та запропоновано комбіновані прийоми для одержання результату за будь-яких умов.
 • Документ
  Реалізація безкоштовного права власності на земельні ділянки учасниками антитеррористичної операції (АТО)
  (КНУБА, 2018) Бойко, О. Л.; Навроцька, О. В.
  Досліджується питання реалізації безоплатного права власності учасниками антитерористичної операції, проводиться аналіз чинного законодавства, яким регулюється це право та досліджуються основні проблеми, які виникають при набутті земельних ділянок учасниками антитерористичної операції.