Утвердження суб’єктності місцевих громад в умовах політичної турбулентності

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гордієнко, Михайло Григорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Ключовими трендами глобалізованого світу є сприяння вільній циркуляції капіталу, технологій, робочої сили, інформації та активізація громадських ініціатив. Наразі сформовано великий соціальний запит на розширення автономної сфери буття спільноти, що передбачає дистанціювання її від держави й створення самоврядних громад для реалізації потенціалу особистості й вирішення багатьох питань на локальному рівні. Метою нашого дослідження є пошук оптимальної моделі легітимної інституалізації місцевих громад, визначення алгоритму дистанціювання центру від регіонів, держави від суспільства. Ієрархія постмодерного соціуму визначається такими універсальними цінностями, як свобода, демократія, громадянське суспільство, багатопартійність, місцеве i регіональне самоврядування.

Опис

Ключові слова

модель легітимної інституалізації місцевих громад, політична турбулентність

Бібліографічний опис

Гордієнко М. Г. Утвердження суб’єктності місцевих громад в умовах політичної турбулентності / М. Г. Гордієнко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 130 - 136. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset