Взаємозв’язок рівня професійної мотивації із набутими професійними компетентностями

Ескіз недоступний
Дата
2020-10-12
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Підготовки товарознавців-комерсантів з використанням компетентнісного підходу здатне підняти рівень професійної мотивації; підвищити якість підготовки фахівців, водночас максимально поєднати рівні їх фахових компетентностей, потреби сучасного ринку та вимоги працедавців; розробити найсучасніші підходи до формування асортименту, якості та безпечності товарів, які поєднають у собі досвід найбільш розвинених країн світу. Враховуючи те, що на формування позитивних мотивів навчання впливає постійна професійна спрямованість навального процесу, необхідно поглиблювати формулювання, обґрунтування і конкретизацією професійних компетентностей товарознавців-комерсантів у будівництві, узгоджувати їх з потребами сучасного ринку будівельних товарів, що зазнає постійних змін
Опис
Ключові слова
професійні компетентності, професійна мотивація, товарознавці-комерсанти у будівництві, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
Бібліографічний опис
Захарченко П. В. Взаємозв’язок рівня професійної мотивації із набутими професійними компетентностями / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева // Knowledge management, economics and law : proceedings of the 1st International scientific conference, December 5-6 / National Institute of Economic Research. – Batumi : Georgia : Publishing House Kalmosani, 2019. − С. 88 - 90. - Бібліогр. : 1назва.