Взаємозв’язок рівня професійної мотивації із набутими професійними компетентностями

Ескіз

Дата

2020-10-12

Автори

Захарченко, Петро Володимирович
Юдічева, Ольга Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Підготовки товарознавців-комерсантів з використанням компетентнісного підходу здатне підняти рівень професійної мотивації; підвищити якість підготовки фахівців, водночас максимально поєднати рівні їх фахових компетентностей, потреби сучасного ринку та вимоги працедавців; розробити найсучасніші підходи до формування асортименту, якості та безпечності товарів, які поєднають у собі досвід найбільш розвинених країн світу. Враховуючи те, що на формування позитивних мотивів навчання впливає постійна професійна спрямованість навального процесу, необхідно поглиблювати формулювання, обґрунтування і конкретизацією професійних компетентностей товарознавців-комерсантів у будівництві, узгоджувати їх з потребами сучасного ринку будівельних товарів, що зазнає постійних змін

Опис

Ключові слова

професійні компетентності, професійна мотивація, товарознавці-комерсанти у будівництві, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Захарченко П. В. Взаємозв’язок рівня професійної мотивації із набутими професійними компетентностями / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева // Knowledge management, economics and law : proceedings of the 1st International scientific conference, December 5-6 / National Institute of Economic Research. – Batumi : Georgia : Publishing House Kalmosani, 2019. − С. 88 - 90. - Бібліогр. : 1назва.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset