Художньо-естетична складова архітектури ХХ століття у європейських державах та СРСР : політико-ідеологічний зміст

Ескіз

Дата

2019

Автори

Бачинська, Людмила Георгіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

В багатьох попередніх публікаціях автора на прикладі радянського досвіду формування міського середовища та порівняння напрямків його формування з європейською практикою [1] доведено, що політично-економічний стан держави впливає на суспільство та його культурнотворчу діяльність. Між тим, з приводу з’ясування напрямків розвитку архітектури та містобудування радянських часів ще багато є нез’ясованих аспектів щодо глибокого переконливого обґрунтування. В багатьох публікаціях, присвячених цьому періоду історії або не помічається важливість суспільно-політичної та суспільно-економічної складових у суспільно-культурній діяльності, або матеріал публікацій має скоріше декларативний, претензійний характер, ніж дослідницький. Часто така позиція характерна для наукових пошуків, заснованих на ствердженнях запозичення або повного паралелізму архітектурно-історичної спадщини європейських країн та СРСР.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, європейська архітектура, радянська архітектура

Бібліографічний опис

Бачинська Л. Г. Художньо-естетична складова архітектури ХХ століття у європейських державах та СРСР : політико-ідеологічний зміст / Л. Г. Бачинська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 21 - 25. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset