Громадські простори для студентської комунікацї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Якубовський, Ігор Вячеславович
Якубовський, В. Б.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Людина є істотою соціальною і не може обходитися без взаємодії з іншими людьми, без знання їхньої думки про себе. Тому здатність до комунікації, потреба в комунікації — чи не найважливіша її сутнісна ознака. Окрім того, що людина хоче зрозуміти навколишню дійсність, вона прагне до взаєморозуміння і порозуміння з іншими людьми. Дослідники зазначають, що 70 % свого часу людина витрачає на комунікацію. [1, с.9] Соціальна комунікація (англ. social communication) — обмін між людьми або іншими соціальними суб'єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві [2]. Визначальний вплив сучасних технологій на способи та комунікаційні практики, особливо у молодіжному середовищі, продовжує трансформувати архітектуру простору соціальних комунікацій. Безперечним фактором є віртуалізація суспільства, одним із парадоксальних наслідків чого є значне зростання самотності індивіда (занурення у віртуальний світ) та, водночас, значний запит на подолання такої самотності шляхом встановлення соціальних зв’язків. Одним із шляхів вирішення потреби у соціальній комунікацій молоді є створення та розвиток мережі спеціальних архітектурних просторів.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, соціальна комунікація, студентська комунікація
Бібліографічний опис
Якубовський І. В. Громадські простори для студентської комунікацї / І. В. Якубовський, В. Б. Якубовський // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 338 - 342. - Бібліогр. : 2 назви.