Зміна парадигми управління проєктами розвитку територій

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Період, який переживає зараз світова економіка, випробовує її на міцність і витривалість. Те, що раніше планувалось для впровадження у далекому майбутньому, тепер стає нагальною необхідністю. Пандемія COVID-19 безсумнівно вплинула і на підходи до управління та ведення бізнесу.
Опис
Ключові слова
кафедра управління проектами, управління проєктами, розвиток територій
Бібліографічний опис
Куценко, М. М. Зміна парадигми управління проєктами розвитку територій / М. М. Куценко // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв – Київ : КНУБА, 2021. – C. 202 - 206. – Бібліогр. : 3 назви.