Зміна парадигми управління проєктами розвитку територій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Куценко, М. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Період, який переживає зараз світова економіка, випробовує її на міцність і витривалість. Те, що раніше планувалось для впровадження у далекому майбутньому, тепер стає нагальною необхідністю. Пандемія COVID-19 безсумнівно вплинула і на підходи до управління та ведення бізнесу.
Опис
Ключові слова
кафедра управління проектами, управління проєктами, розвиток територій
Бібліографічний опис
Куценко, М. М. Зміна парадигми управління проєктами розвитку територій / М. М. Куценко // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв – Київ : КНУБА, 2021. – C. 202 - 206. – Бібліогр. : 3 назви.