Універсальний механізм управління інституційними змінами підприємств

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Оцінювання організаційно-інституційних змін у сільському господарстві України за критерієм економічних втрат окреслило глобальне значення наявних дисфункцій у вигляді реальних та потенційних втрат ресурсів (фінансових, трудових, природних та ін.) в процесі діяльності підприємств аграрної сфери. Детальний аналіз використання земельних ресурсів засвідчив існування неспостережуваного використання земель сільськогосподарського значення, що, у свою чергу, формує у соціумі негативну атмосферу
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, неспостережувані економічні процеси, неспостережувана економіка
Бібліографічний опис
Горбач М. В. Універсальний механізм управління інституційними змінами підприємств / М. В. Горбач // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 56 - 59. - Бібліогр. : 2 назви.