Державне регулювання інноваційного розвитку будівельного підприємства

Ескіз

Дата

2019

Автори

Галунка, О. Д.
Запєчна, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ліра-К

Анотація

Дефіцит інноваційних ресурсів будівельних компаній сприяє дезінтеграція будівельної галузі в цілому, в наслідок подрібнення великих виробничих об'єднань. Країни з розвитою економікою, що направлені на великі будівельні підприємства, які володіють значними інноваційними можливостями. Будівництво – одна з провідних галузей економіки України. Стратегічним завданням вітчизняної економіки, що дозволяє забезпечити її конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі, є перехід на інноваційний шлях розвитку. Досвід країн, що обрали інноваційний шлях розвитку економіки, зокрема в будівельній галузі, доводить ефективність витрат на впровадження інновацій на будівельних підприємствах, результатом чого є стрімке зростання кількості та якості будівельної продукції.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, будівельні підприємства, інноваційний розвиток, регулювання державне

Бібліографічний опис

Галунка О. Д. Державне регулювання інноваційного розвитку будівельного підприємства / О. Д. Галунка, Ю. О. Запєчна // Ефективні технології в будівництві : програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції, Київ, 27 - 28 березня, 2019. – Київ : Ліра-К, 2019. - С. 117 - 118. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset