Розбудова національної промисловості як шлях до задоволення життєво важливих інтересів населення України: гармонізація стандартів управління якістю

Ескіз

Дата

2020-10-12

Автори

Бондар-Підгурська, Оксана Василівна
Глєбова, Алла Олександрівна
Юдічева, Ольга Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

CPN Publishing Group

Анотація

В умовах глобальної економіки розбудова національної промисловості дозволить не лише створювати нові робочі місця, додаткову вартість, але і шляхом впровадження нововведень задовольняти життєво важливі інтереси (ЖВІ) суспільства. З метою комплексного відображення рівня задоволення українського населення розраховано інтегральний індекс задоволення ЖВІ населення України 2007-2015 рр. різними методами, який охоплює 12 найважливіших інтересів людини на основі адитивної моделі. Визнано адитивну форму як таку, що відповідає нинішнім реаліям. Обґрунтовано, що низький його рівень та тенденція зниження, які сформувалися протягом цього періоду, зумовлені занедбаним станом та незадовільною якістю продукції національної промисловості. Запропоновано найбільш актуальний напрям її відродження та розвитку – гармонізація вітчизняних стандартів управління якістю з європейськими

Опис

Ключові слова

життєво важливі інтереси, гармонізація, стандарти якості, промисловість, інтегральний індекс, національна промисловість, сталий, соціально орієнтований ринок, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Бондар-Підгурська О. В. Розбудова національної промисловості як шлях до задоволення життєво важливих інтересів населення України: гармонізація стандартів управління якістю / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова, О. П. Юдічева // Perspectives of world science and education : the 1st International scientific and practical conference, October 2-4, 2019. – Osaka, Japan : CPN Publishing Group. - 2019. − С. 22 - 30. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced