The 1st International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education»

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Розбудова національної промисловості як шлях до задоволення життєво важливих інтересів населення України: гармонізація стандартів управління якістю
    (CPN Publishing Group, 2020-10-12) Бондар-Підгурська, Оксана Василівна; Глєбова, Алла Олександрівна; Юдічева, Ольга Петрівна
    В умовах глобальної економіки розбудова національної промисловості дозволить не лише створювати нові робочі місця, додаткову вартість, але і шляхом впровадження нововведень задовольняти життєво важливі інтереси (ЖВІ) суспільства. З метою комплексного відображення рівня задоволення українського населення розраховано інтегральний індекс задоволення ЖВІ населення України 2007-2015 рр. різними методами, який охоплює 12 найважливіших інтересів людини на основі адитивної моделі. Визнано адитивну форму як таку, що відповідає нинішнім реаліям. Обґрунтовано, що низький його рівень та тенденція зниження, які сформувалися протягом цього періоду, зумовлені занедбаним станом та незадовільною якістю продукції національної промисловості. Запропоновано найбільш актуальний напрям її відродження та розвитку – гармонізація вітчизняних стандартів управління якістю з європейськими