Системне моделювання ризику настання економічних і соціальних наслідків на техногенно навантажених територіях України

Ескіз

Дата

2014

Автори

Кряжич, О. О.
Кременовська, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

У статті наведено авторський підхід до визначення економічних і соціальних наслідків, що виникають під впливом техногенного навантаження на окремі території держави. На підставі аналізу особливостей окремих територій України, що підпали під найсильніший техногенний та антропогенний вплив, виявлено залежності, які дозволяють систематизувати та прогнозувати виникнення і розвиток різноманітних економічних і соціальних наслідків. Окрему увагу приділено питанням правової бази в частині з’ясування перспектив мінімізації впливу негативних явищ у соціумі. Обґрунтовано висновки про можливість практичного використання підходу.

Опис

Ключові слова

модель, система, ризик, техногенно навантажена територія, екологічна безпека, господарська діяльність

Бібліографічний опис

Кряжич О. О. Системне моделювання ризику настання економічних і соціальних наслідків на техногенно навантажених територіях України / О. О. Кряжич, І. В. Кременовська // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 171 - 183 – Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced