Універсальний призматичний скінчений елемент загального типу для фізично і геометрично нелінійних задач деформування призматичних тіл

Ескіз

Дата

2020

Автори

Гуляр, Олександр Іванович
Максим’юк, Юрій Всеволодович
Козак, Андрій Анатолійович
Максим’юк, Олександр

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При розробці нових скінчених елементів (СЕ) в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ), визнача- льним фактором для досягнення високої ефективності їх застосування є вибір системи координатних функцій і методика виведення матриці жорсткості. Апроксимація переміщення уздовж координати розкладу здійснювалася змішаною системою координатних функцій, перші два члена якої належать поліномами Лагранжа, інші - Міхліна. На основі високо ефективної моментной схеми скінчених елементів (МССЕ) побудовані розв’язувальні співвідношення для універсального призматичного СЕ загального типу, який дозволяє визначати напруженодеформований стан (НДС) для фізично і геометрично нелійних задач призматичних тіл. Об'єкти виділеного класу використовуються в якості природних конструкцій, вузлів і деталей в будівництві і різних галузях машинобудування. Наприклад, до них відносяться фундаменти промислових і цивільних будівель, елементи перекриттів і покриттів, арочні греб- лі, кронштейни, різці, зуби косозубих коліс та ін. Деформування розглянутих конструкцій відбувається під дією силових і температурних факторів, причому, через наявність істотних перепадів температур можлива зміна фізикомеханічних характеристик матеріалу. На сучасному рівні розвитку техніки і технології в окремих елементах конструкцій допускається виникнення пластичних деформацій. Для ряду деталей в процесі експлуатації і виготовлення розвиток пластичних супроводжується істотною зміною первісної форми. Це характерно для процесів обробки металів тиском, наприклад, при виготовленні штампових кубиків, протяжці смуг. Подальше вдосконалення конструктивних рішень при розробці відповідальних вузлів і технологічних процесів багато в чому залежить від повноти та достовірності про особливості змінини напружено-деформованого стану в процесі навантаження. У зв'язку з цим розробка методів дослідження виділеного класу об'єктів є актуальною проблемою.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, напіваналітичний метод скінчених елементів, моментна схема скінчених елементів, універсальний призматичний скінчений елемент, геометрична нелінійність, фізична нелінійність, термов’язкопружнопластичне деформування, напружено-деформований стан, semianalytical method of finite elements, moment scheme of finite elements, universal prismatic finite element of general type geometric nonlinearity, physical nonlinearity, thermoviscoelastic deformation, stress-strain state

Бібліографічний опис

Універсальний призматичний скінчений елемент загального типу для фізично і геометрично нелінійних задач деформування призматичних тіл / О. І. Гуляр, Ю.В. Максим’юк, А. А. Козак, О. Максим’юк // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 6. – С. 72 – 84. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced