Регіональне управління та регіональний аналіз : еволюція світового досвіду

Ескіз

Дата

2019

Автори

Шмаглій, Олена Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Завжди перед суспільством стояла проблема пошуку найбільш до- цільної моделі його просторової організації. Особливості просторової організації в цьому сенсі зумовлювали природно-ресурсні переваги тих чи інших частин території країни, економічні передумови, які визначали з позицій економічної доцільності, напрямки виробничої діяльності цих територій, просторові особливості соціально-інфраструктурного розвитку, необхідність забезпечення найбільш повної і надійної економічної безпеки.

Опис

Ключові слова

регіональний розвиток, регіональне управління, регіональний аналіз

Бібліографічний опис

Шмаглій О. Б. Регіональне управління та регіональний аналіз : еволюція світового досвіду / О. Б. Шмаглій // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 46 - 50. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset