Специфіка та особливості розвитку місцевого самоврядування в умовах демократизації сучасних суспільств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Шинькович, Андрій Васильович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Серед спеціалістів у галузі місцевого самоврядування існує думка, що домінуючими факторами суспільного розвитку є демократизація, інформатизація та глобалізація суспільних відносин. Це – поширена точка зору. Так, український вчений В.С. Куйбіда, утвердження демократії в багатьох країнах, особливо Європи, подає як позитивний результат того, що суперечність між державою і громадянином було вирішено на користь громадянина. [3, с.26]. Це – досить глибокий висновок. Він дає підстави також стверджуати, що держави, у такий ситуації державна влада – в першу чергу, поставили інтереси людини (громадянина) на перший план. Одночасно це викликало велику потребу радикальної перебудови і муніципальних органів управління. Управління містами, іншими регіональними територіями еволюціонувало і продовжує еволюціонувати у бік більш складних, структурованих моделей, коли на перший план почали виходити колегіальність, самоорганізація, тобто самоврядність. Таке управління, по суті виявляється програмно-ситуаційним, проблемно-орієнтованим, а самі управлінські структури набувають специфічного матричного типу.
Опис
Ключові слова
місцеве самоврядування, демократизація сучасних суспільств
Бібліографічний опис
Шинькович А. В. Специфіка та особливості розвитку місцевого самоврядування в умовах демократизації сучасних суспільств / А. В. Шинькович // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 174 - 178. - Бібліогр. : 4 назви.