Брендинг міста як інструмент регіональної політики туризму (на прикладі туристичного бренду м. Києва)

Ескіз

Дата

2019

Автори

Катаной, Анастасія
Ткачук, Леоніла Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

В міжнародній практиці широкого використання набув брендинг, мета якого – пропагування переваг конкретних туристських дестинацій. Бренд території – це оригінальний, впізнаваний і, що найважливіше, позитивний її образ. У зв’язку із розвитком урбанізації часто конкретна територія, регіон асоціюється з містом або містами, які є історичними, культурними, економічними і, в окремих випадках, політичними її центрами.

Опис

Ключові слова

регіональна політика туризму, розвиток туристичної індустрії

Бібліографічний опис

Катаной А. Брендинг міста як інструмент регіональної політики туризму (на прикладі туристичного бренду м. Києва) / А. Катаной, Л. М. Ткачук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 217 - 221. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset