Методологічні проблеми фінансової стійкості територіальних громад як складової конкурентоспроможності територіального кластеру

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В умовах адміністративно-територіальної реформи, фінансової децентралізації, активних інтеграційних процесів, підвищення нестабільності як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, соціально-економічний комплекс України потребує вирішення складних реформаційних завдань
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, конкурентоспроможність підприємств, об’єднана територіальна громада (ОТГ), фінансова децентралізація
Бібліографічний опис
Чуприна Ю. А. Методологічні проблеми фінансової стійкості територіальних громад як складової конкурентоспроможності територіального кластеру / Ю. А. Чуприна // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 165 - 168. - Бібліогр. : 3 назви.