Методологічні проблеми фінансової стійкості територіальних громад як складової конкурентоспроможності територіального кластеру

Ескіз

Дата

2019

Автори

Чуприна, Юрій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В умовах адміністративно-територіальної реформи, фінансової децентралізації, активних інтеграційних процесів, підвищення нестабільності як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, соціально-економічний комплекс України потребує вирішення складних реформаційних завдань

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, конкурентоспроможність підприємств, об’єднана територіальна громада (ОТГ), фінансова децентралізація

Бібліографічний опис

Чуприна Ю. А. Методологічні проблеми фінансової стійкості територіальних громад як складової конкурентоспроможності територіального кластеру / Ю. А. Чуприна // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 165 - 168. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset