Дослідницький університет – крок до інновацій у підготовці майбутніх фахівців

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Науково-дослідницька діяльність у підготовці висококваліфікованих фахівців є одним з головних факторів. Даний вид діяльності у закладах вищої освіти здійснюється за різними напрямами: під час навчального, поза навчального процесу та інших науково-педагогічних заходів. Особливу увагу слід приділяти дослідницькій роботі під час навчального процесу, оскільки вона є невід’ємною частиною навчальної діяльності.
Опис
Ключові слова
дослідницький університет, інновації у підготовці фахівців, кафедра філософії
Бібліографічний опис
Бондаренко Н. П. Дослідницький університет – крок до інновацій у підготовці майбутніх фахівців / Н. П. Бондаренко, І. В. Чорноморденко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 47 – 49. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 3 назви.