Дослідницький університет – крок до інновацій у підготовці майбутніх фахівців

Ескіз

Дата

2023

Автори

Бондаренко, Наталія Петрівна
Чорноморденко, Іван Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Науково-дослідницька діяльність у підготовці висококваліфікованих фахівців є одним з головних факторів. Даний вид діяльності у закладах вищої освіти здійснюється за різними напрямами: під час навчального, поза навчального процесу та інших науково-педагогічних заходів. Особливу увагу слід приділяти дослідницькій роботі під час навчального процесу, оскільки вона є невід’ємною частиною навчальної діяльності.

Опис

Ключові слова

дослідницький університет, інновації у підготовці фахівців, кафедра філософії

Бібліографічний опис

Бондаренко Н. П. Дослідницький університет – крок до інновацій у підготовці майбутніх фахівців / Н. П. Бондаренко, І. В. Чорноморденко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 47 – 49. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset