Доступність житла для населення: методичні аспекти та інституційні чинники

Ескіз

Дата

2018

Автори

Титок, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проблеми, пов'язані з формуванням ринку доступного житла. Проведений аналіз обсягів будівництва житла на одну людину в Україні. Запропоновано порядок оцінки доступності житла для населення м. Києва. Даний порядок включає аналіз статистичних даних в динаміці, що показують житлові умови населення України та м. Києва (обсяги житлового фонду на душу населення, кількість квартир, обсяги введення житла в експлуатацію, показник опосередкованої вартості спорудження житла, середній рівень доходів населення, кількість виданих іпотечних кредитів) і розрахунок спеціальних індексів. Проведений статистичний аналіз показав відносну недоступність житла для населення м. Києва при використанні власних доходів населення. Крім того, як і раніше росте розрив між доходами населення м. Києва і цінами на ринку житла. Аналіз показав, що іпотечний ринок стабільно розвивається, але в силу різних факторів (високі процентні ставки, недостатні для позики середні доходи населення та ін.) не може в достатній мірі задовольнити потребу населення м. Києва в житлі. Дані висновки також підтверджують розраховані автором коефіцієнти доступності житла: простий коефіцієнт доступності, коефіцієнт доступності (з урахуванням витрат домогосподарства).Висновком в статті є твердження про слабку доступність житла на ринку м. Києва. Ціна є домінантним фактором оцінки доступності житла у випадку, якщо темпи зростання цін на житло в певний період часу виявляються вищими за темпи зростання доходів населення.Запропоновано ряд рекомендацій щодо поліпшення ситуації на ринку житла і сприянню розв’язання виділеної проблеми, а саме проводити заходи щодо стримування зростання цін на ринку житла, переорієнтувавши концепцію розвитку ринку житла не як ринку споживчого товару, а як соціально необхідного товару населенню.

Опис

Ключові слова

будівельна активність, коефіцієнт доступності житла, міжнародна методика ХАБІТАТ ООН, метод співвідношення, залишковий метод, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Титок В.В. Доступність житла для населення: методичні аспекти та інституційні чинники / В. В. Титок // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков [та ін.]. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 38. – С. 147 – 161. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset