Формування професійно орієнтованих знань майбутніх інженерів – будівельників у процесі навчання фізики.

Ескіз

Дата

2015

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Дидактичні механізми дієвого формування компетентністних якостей майбутніх фахівців фізико – технологічних спеціальностей: збірник матеріалів ХІ міжнародної наукової конференції

Анотація

Які ж нові вимоги сьогодні висуваються до професійної компетентності фахівців будівельної галузі? Чим вони зумовлені? Напрями діяльності інженера-будівельника – різноманітні. Крім спорудження будинків, виробничих комплексів, заводів і фабрик, вони будують автомобільні дороги, мости, гідротехнічні споруди, греблі, атомні станції. Будуючи дороги, інженер має справу із сумішами (асфальт, бетон), а для цього необхідно уміти правильно визначити співвідношення компонентів. Професія інженера-будівельника перетинається з геодезією, що вимагає умінь проводити дослідження і вимірювання майбутнього об’єкту за допомогою геодезичних інструментів, зокрема, теодоліту. Саме тому навчання студентів усіх тонкощів будівельної справи відбувається не лише під час аудиторних занять, але й на виробничій практиці, яка в будівельних університетах відіграє особливо важливу роль. У процесі практики студенти навчаються процесу виробництва будівельних матеріалів, розбивці на місцевості, контролю якості будівельно-монтажних робіт.

Опис

Ключові слова

професійно орієнтовані знання, майбутні фахівці будівельної галузі, навчання фізики

Бібліографічний опис

Сучасна вища будівельна школа повинна бути ще більш гнучкою, ніж раніше, відповідно до змін, які відбуваються в економіці України. Для розв’язання цієї задачі Болонська модель професійної освіти є більш придатною, оскільки вона мобільніша. Тому необхідно перебудувати структуру і зміст навчального процесу не лише відповідно до сучасних вимог, але й з передбаченням перспективних напрямів науково-технічного прогресу. Саме зараз слід створювати и розвивати таку систему підготовки кадрів, які будуть задіяні не лише сьогодні, але й через певну кількість років. А це вимагає від майбутніх фахівців нового розуміння змісту і призначення будівельної галузі, а також, що більш важливо, свого місця в ній. Отже, будівництво сьогодні “перестрибнуло” теорію і технологію cуто спорудження будівель, межі галузі значно розширились, що зумовлює нові вимоги до професійної відповідальності і компетентності. Зокрема, напрям “Будівництво” включає ресурсну й енергетичну безпеку, екологію, розвиток територій, проекти “розумне місто”. Інакше кажучи, слід по-новому бачити будівельну освіту відповідно до тієї концепції будівельної галузі, яка сформувалася в Україні і в світі.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset