Особливості застосування інструментарію маркетингових комунікацій в будівництві

Ескіз

Дата

2019-10-03

Автори

Демидова, О. О.
Нікогосян, Н. І.
Шатрова, І. А.
Титок, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Маркетингові комунікації знаходяться під впливом широкої сукупності факторів. Один з цих факторів – це галузева приналежність учасників процесу комунікації. Будівельній галузі притаманний цілий ряд особливостей, які значно впливають на маркетингову діяльність і маркетингові комунікації в тому числі. Тільки з урахуванням особ-ливостей будівельного ринку можна обрати найдієвіші інструменти маркетингових комунікацій та ефективно застосовувати їх.

Опис

Ключові слова

будівельне підприємство, маркетингові комунікації, учасники будівництва, будівельна продукція, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Особливості застосування інструментарію маркетингових комунікацій в будівництві / О. О. Демидова, Н. І. Нікогосян, І. А. Шатрова [та ін.] // Сучасні досягнення у науці та освіті: зб. праць XІV Міжнародної наукової конференції, Нетанія (Ізраїль), 2019 р., 26 вересня - 3 жовтня. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 234 - 238. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset