Щільнісно залежні механізми саморегульованого розвитку регіонів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Устінова, Ірина Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

За розрахунками канадських вчених у 1986 році людство перейшло межу збалансованого розвитку і перевищило біологічну ємність планети, що отримало назву «антропогенного відбитку» [1, с. 288]. Екосистема Землі, згідно із концепцією біосфери В. Вернадського, є динамічно-врівноваженою системою, тому означене може відбуватися лише в обмежений проміжок часу [2]. Питання сталого розвитку актуально й для України, яка (за нашими розрахунками) у 1986 році теж перейшла межу збалансованого розвитку (виміри демографічної ємності – 50,81 млн. осіб, чисельність населення – 50,99 млн. осіб) та з 1993 року зазнає депопуляцію [3]. Найбільш ранню історію про те, як люди примножилися настільки, що «не вміщала їх та земля», розповідає Біблія: «І не вміщала їх та земля, щоб їм жити разом, ... і сказав Авраам Лоту: ...Не вся земля перед тобою? Відділися від мене. Якщо ти ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то я піду ліворуч»

Опис

Ключові слова

щільнісно залежні механізми саморегульованого розвитку регіонів України, процес урбанізації, кафедра містобудування

Бібліографічний опис

Устінова І. І. Щільнісно залежні механізми саморегульованого розвитку регіонів / І. І. Устінова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 259 - 263. - Бібліогр. : 5 назв. Ідентифікатори: ISBN:

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset