Інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Ескіз

Дата

2010

Автори

Лізунов, П. П.
Білощицький, А. О.
Білощицька, С. В.
Лященко, Т. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи в умовах Болонського процесу, до яких відносяться: навчальні плани, множина обмежень на формування навчальних планів спеціальностей, контингент студентів, контингент викладачів.

Опис

Ключові слова

навантаження, планування навчальної роботи, моніторинг обсягів навчальної роботи, кафедра основ інформатики, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації / П. П. Лізунов, А. О. Білощицький, С. В. Білощицька, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 2. – С. 48 - 51. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset