Інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи в умовах Болонського процесу, до яких відносяться: навчальні плани, множина обмежень на формування навчальних планів спеціальностей, контингент студентів, контингент викладачів.
Опис
Ключові слова
навантаження, планування навчальної роботи, моніторинг обсягів навчальної роботи, кафедра основ інформатики, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації / П. П. Лізунов, А. О. Білощицький, С. В. Білощицька, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 2. – С. 48 - 51. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання