Економічна оцінка лізингу житлової нерухомості

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ізмайлова, Катерина Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Правове регулювання лізингу житлової нерухомості визначається Законом «Про фінансовий лізинг». Лізинг житла не відрізняється за процедурами від придбання в лізинг машин або обладнання. Клієнт обирає об'єкт нерухомості, звертається до лізингової компанії із заявкою на фінансування. Якщо компанія прийме рішення фінансувати операцію, з клієнтом укладається договір лізингу. Клієнт регулярно має сплачувати лізингові платежі. По закінченні строку лізингу власність на предмет лізингу переходить до клієнта

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, лізинг житлової нерухомості, Закон «Про фінансовий лізинг», амортвідрахування, чистий прибуток, термін окупності, метод дисконтування (diskounting), метод NPV (Net Present Value)

Бібліографічний опис

Ізмайлова К. В. Економічна оцінка лізингу житлової нерухомості / К. В. Ізмайлова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 234 - 238. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset