Формування технічної компетентності фахівців будівельної галузі у навчанні фізики.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Петруньок, Т.Б.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Кропивницький: ПП « ексклюзив – Систем», - 96 – 98 с.
Анотація
У процесі здійснення своєї професійної діяльності інженер-будівельник керує загальнобудівельними роботами, монтажем будівельних конструкцій, здійснює контроль за обробкою будівельних матеріалів. Крім того, фахівець будівельної галузі бере участь у розробці проектів організації будівництва і виконання робіт із застосуванням комплексної механізації. Очевидно, що виконання вищезазначених функцій вимагає від інженера-будівельника професійно спрямованих знань у технічній сфері. Без таких знань не можна обійтися – достатньо перерахувати лише окремі напрями, за якими працює інженер-будівельник у процесі будівництва об’єктів промислового та соціального призначення, а саме: • акустичні, ультразвукові та сейсмічні вимірювання; • контроль якості будівельних матеріалів та міцності бетону; • теплофізичні вимірювання; • вимірювання вологості виробів, матеріалів та середовищ; • багатопараметричний моніторинг об’єктів.
Опис
Ключові слова
технічна компетентність, фахівці будівельної галузі
Бібліографічний опис
Не викликає сумніву той факт, що розвиток будівельної галузі неминуче викликає економічне зростання у країні та сприяє розв’язанню багатьох соціальних проблем. Дійсно, з розвитком цієї галузі розвиваються: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівельна, хімічна та нафто-хімічна галузі, транспорт, енергетика. Важливість будівельної галузі для економіки країни пояснюється ще й тим, що якісне будівництво об’єктів різного призначення створює велику кількість робочих місць та використовує продукцію багатьох галузей народного господарства. Слід підкреслити, що людина весь час намагається модернізувати й оптимізувати процес зведення тих чи інших об’єктів, що, у свою чергу, вимагає оновлення будівельних інструментів, машин та іншого обладнання. Тому, розглядаючи питання про удосконалення підготовки майбутніх інженерів-будівельників, слід особливу увагу звернути на формування такої компетентності, як технічна. Чому вона є такою важливою для майбутніх інженерів-будівельників? Тому що у процесі засвоєння технічних знань відбувається становлення технічного мислення, за допомогою якого створюються нові, оригінальні технічні ідеї, без яких сьогодні неможливе розроблення нових проектів та їх конструкторське відтворення, а, отже, розвиток будівельної галузі.