Рекреаційне зонування Одеської області з використанням геоінформаційних систем

Ескіз

Дата

2019

Автори

Безверхнюк, Тетяна Миколаївна
Азарова, Ірина Борисівна
Сенча, Ірина Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Типізацію рекреаційних зон Одеської області було проведено на основі аналізу придатності територій для різних видів рекреаційної діяльності. В результаті угруповання за подібністю рекреаційних ознак, з 26 адміністративних районів області було виділено п’ять рекреаційних зон: Приморсько-Лиманська оздоровчо-лікувальна зона; Буджацька зона оздоровчої рекреації; степова пізнавально-оздоровча рекреаційна зона; лісостепова рекреаційна зона активного відпочинку; рекреаційна зона перспективного освоєння. Для кожної зони була обґрунтована найбільш перспективна стратегія функціонального використання з метою здійснення рекреаційної діяльності. Отримані наукові та практичні результати цього дослідження в подальшому будуть використані при розробці інвестиційної моделі комплексного розвитку рекреаційних зон, яка дозволить виявити пріоритетні стратегії інвестування в рекреаційну сферу, а також види і об'єкти інвестування.

Опис

Ключові слова

рекреаційне зонування, розвиток туризму

Бібліографічний опис

Безверхнюк Т. М. Рекреаційне зонування Одеської області з використанням геоінформаційних систем / Т. М. Безверхнюк, І. Б. Азарова, І. А. Сенча // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 268 - 273. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset