Рекреаційне зонування Одеської області з використанням геоінформаційних систем

Анотація
Типізацію рекреаційних зон Одеської області було проведено на основі аналізу придатності територій для різних видів рекреаційної діяльності. В результаті угруповання за подібністю рекреаційних ознак, з 26 адміністративних районів області було виділено п’ять рекреаційних зон: Приморсько-Лиманська оздоровчо-лікувальна зона; Буджацька зона оздоровчої рекреації; степова пізнавально-оздоровча рекреаційна зона; лісостепова рекреаційна зона активного відпочинку; рекреаційна зона перспективного освоєння. Для кожної зони була обґрунтована найбільш перспективна стратегія функціонального використання з метою здійснення рекреаційної діяльності. Отримані наукові та практичні результати цього дослідження в подальшому будуть використані при розробці інвестиційної моделі комплексного розвитку рекреаційних зон, яка дозволить виявити пріоритетні стратегії інвестування в рекреаційну сферу, а також види і об'єкти інвестування.
Опис
Ключові слова
рекреаційне зонування, розвиток туризму
Бібліографічний опис
Безверхнюк Т. М. Рекреаційне зонування Одеської області з використанням геоінформаційних систем / Т. М. Безверхнюк, І. Б. Азарова, І. А. Сенча // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 268 - 273. - Бібліогр. : 7 назв.